هیات رییسه نصر تهران مشخص شد / حسین اسلامی رییس ماند

هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ تشکیل جلسه داد تا هیات ربیسه دایمی خود را انتخاب کند. این در حالی است که در آذرماه ۱۳۹۹ هیات مدیره ششم نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران رییس، نایب رییس و خزانه‌دار خود را انتخاب کردند.

اما با توجه به اینکه تکلیف انتخابات دوشاخه فروشگاه‌ها و مشاوران نصر تهران در اسفندماه مشخص شد، هیات ربیسه به شکل موقت فعالیت می‌کرد و باید یک انتخابات برای تعیین هیات ربیسه دایم برگزار می‌شد.

در این انتخابات حسین اسلامی با ۱۶ رای مجددا به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب شد و آقایان صادق فرامرزی با ۱۰ و جعفر محمدی با ۷ رای به عنوان نواب رییس تعیین شدند. همچنین فرهاد کرم‌زاده با ۱۹ رای اعضا بار دیگر به عنوان خزانه‌دار انتخاب شد.

اما مهمترین تغییر در سمت دبیر نصر تهران رخ داد. علیرضا کشاورز نیز با ۱۵ رای به عنوان دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منصوب شد. پیش از او علی آذرکار به مدت سه سال مسئولیت دبیری این سازمان را برعهده داشت.

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.