مرور برچسب

انویدیا

رده‌بندی 2022؛ بهترین شرکت‌ها برای کار کردن در اروپا و آمریکا کدامند؟

وب‌سایت آمریکایی گلس‌دُر (Glassdoor) برای چهاردهمین سال متوالی فهرست بهترین شرکت‌های جهان برای کار کردن را منتشر کرد؛ فهرستی که بر پایه بازخورد به دست آمده از کارکنان شرکت‌ها تهیه می‌شود.