مرور برچسب

برندسازی

روان‌شناسی رنگ در بازاریابی و برندسازی

رنگ‌ها می‌توانند جدای از تاثیری که بر افراد می‌گذارند، روی کسب‌وکار و برندسازی و نحوه تفکر مشتری در مورد آن نیز تاثیرگذار باشند. در واقع روان‌شناسی رنگ در بازاریابی و برندسازی مقوله مهمی است که نباید از آن غافل ماند.