مرور برچسب

فین‌تک

شش تغییر فین‌تک در صنعت بانکداری

فین‌تک از جمله دستاوردهای ورود فناوری به صنعت بانکداری و خدمات مالی است. به گونه‌ای که شرکت‌های فعال در حوزه فین‌تک از طریق دسترسی به داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌های پیشرفته، توانسته‌اند روش‌های پرداخت، زیرساخت‌های…

دبیر انجمن فین‌تک از انتظارات خود از وزیر فاوای آینده می‌گوید:

بخش خصوصی واقعی مورد مشورت قرار گیرد

دبیر انجمن فین‌تک پیشنهاد می‌دهد که وزیر ICT آینده با بخش خصوصی فعال و واقعی تعامل بیشتری داشته باشد و در تصمیمات و لوایح پیشنهادی دولت با آنها به مشورت بگذارد.